Atgal

Antanas Jonkus

Maskvos lietuviai paminėjo Motinos dieną

Tekstas su nuotraukomis buvo paruoštas Pasaulio lietuviui, bet kadangi žurnalo sudvejintas  vasaros numeris jau suformuotas, straipsnį su nuotraukomis publikuojame Moscovijoje.  

 

Motina suteikia gyvybę ir todėl ji civilizuotoje visuomenėje užima garbingą vietą. Jau Senajame Testamente buvo suformuluota vaikų pagarba tėvų atžvilgiu. Piktžodžiauja, kas savo tėvu nesirūpina, Viešpatį pykdo, kas savo motinai  širdį užgauna (Sir 3.16). Naujajame Testamente taip pat daugsyk primenama vaikų priedermė motinos, tėvo atžvilgiu. Gi Motinos  kelrodė žvaigždė yra Mergelė Marija. Marijos garbei  yra apšvęstas pats gražiausias metų laikas - gegužės mėnuo, sodų žydėjimo, aromatų metas. Motinos diena yra pirmasis gegužės sekmadienis.

Maskvos lietuviai bene pirmą kartą šventė tą garbingą dieną. Nemažai tautiečių atėjo tą sekmadienį į šv.Liudviko bažnyčią, kur kun. Igoris (Kovalevskis) laikė šv. Mišias lietuvių kalba. Po Mišių susirinkusieji užgiedojo diasporoje taip mėgstamą giesmę Marija, Marija ir pakilia nuotaika patraukė link LR Ambasados Maskvoje, į kurios kiemą sodelį buvo susitarta atsivesti vaikus.

Šio piknikas buvo nuostabus tuo, kad bendram išeivijos lietuviai ir Ambasados darbuotojai su vaikais susirinko švęsti kartu. Tai, berods, pirmas toks bičiuliškas bendravimas. Pobūvyje aktyviai dalyvavo ir labai jį pagyvino Nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus RF žmona p. Astra Šidlauskienė. Prie vaišių stalo paruošimo prisidėjo visi, bet daugiausiai, atrodo, pasidarbavo verslininkė p. Birutė Nenartavičiūtė.

Suaugusieji, žinoma, daugiausia bendravo prie stalo, gurkšnodami alų, skanaudami ant žarijų paruoštą mėsą, sumuštinius, vaisius ir kitokius patiekalus. Žmonės labai aktyviai bendravo, atrodė kad jie jau seniai laukė tokios progos pasišnekėti apie jiems rūpimus dalykus. Kažkas net pasakė: Ot, kaip maloniai bendraujame kaip senais gerais laikais (tie gerieji laikai daugeliui senbuvių tai Lietuvių kultūros bendrijos Maskvoje kūrimosi metas, kai nebuvo susiskaldymo ir nesutarimų).  

Greta sodelyje žaidė vaikai. Jiems programėlę buvo paruošę cirko artistai Mykolas ir Marina Orbakai. Vaikai ir ne tik jie, bet ir suaugusieji, noriai dalyvavo žaidime Kas iš dviejų greičiau suvynios juostelę?, kituose žaidimuose. Nugalėtoju tapo vienas iš jaunesnių, bet vikrių berniukų Mindaugas G. (žr. nuotrauką). Nors sodelio veja labai puoselėjama, bet niekas nesipiktino, kai berniukai truputį pažaidė su futbolo kamuoliu.  

 

Džiugu, kad pagarba Motinai, susijusi ir su Dievo Motinos kultu, mus taip suartino. Tikimės, kad tai gera pradžia siekiant darnos mūsų diasporoje, puoselėjant joje lietuvybės dvasią.

 

Atgal

 

Redaktorius Antanas Jonkus.

Tinklapius sudarė Vytautas Tutinas.

Hosted by uCoz