Atgal

Antanas Jonkus

Paminėjo Lietuvos kariuomenės dieną.

           

2008 11 25

Nedidelis būrelis Maskvos lietuvių pirmadienį (2008 11 24) atėjo į J. Baltrušaičio namus  paminėti Lietuvos kariuomenės dienos. Susirinko vieni vyrai: karo veteranas, 16-osios  Lietuviškos divizijos karys, rašytojas Stasys Bistrickas, atsargos karininkas, buvęs Lietuvos atstovybės Maskvoje pavaduotojas Robertas Virbickas, atsargos kapitonas Algirdas Karvelis, atsargos pulkininkas Antanas Vinčiauskas ir šių eilučių autorius.

Tautiečių pakviestas Maskvos lietuvių buveinėje apsilankė ir Lietuvos Respublikos gynybos atašė Rusijos Federacijoje - Česlovas Šlėgaitis.

St.Bistrickas įdomiai papasakojo apie Lietuvos kariuomenės kūrimosi dienas 1918-20 metais bei kovas su svetimšaliais įsibrovėliais.

 

Atgal

© Redaktorius Antanas Jonkus.

© Tinklapius sudarė Vytautas Tutinas.

Hosted by uCoz