Atgal

Antanas Jonkus

VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠVENTĖ

Valstybės atkūrimo šventę Maskvos lietuviai paminėjo turbut anksčiau už kitas diasporas. Kaip paprastai tas iškilmių perkėlimas susijęs su darbo dienomis (pirmadienį čia dirbama). Publika Jurgio Baltrušaičio namuose rinkosi vasario 14 dieną šeštadienį.

Šventės organizatoriai naujas Bendrijos pirmininkas K.Mažeika ir Valdybos nariai iš anksto kiek nervinosi. Bendrijoje dar nepasibaigė persitvarkymo darbai, būna nesklandumų suderinant aktyvistų veiksmus, trūksta resursų ir pan. Bet iškilmės praėjo, atrodo, neblogai.

Iškilmingoji dalis prasidėjo Tautinės giesmės giedojimu. Būtent čia ir įvyko mažytis sutrikimas. Pasirodė, kad atsineštos kasetės su himno muzikos įrašu nėra kur groti. Išgelbėjo čia esantis Gniesinų muzikos akademijos aspirantas Denisas Grockis, kuris sėdo prie fortepijono ir ėmė akompanuoti. Išėjo dar geriau negu buvo planuota. Salėjo himnas nuskambėjo galingai.

Po to pirmininkas Kipras Mažeika perskaitė TMID prie LR Vyriausybės Generalinio Direktoriaus p. Arvydo Daunoravičiaus šventinį sveikinimą, o taip pat LR Seimo pirmininko pirmosios pavaduotojos Irenos Degutienės šiltą sveikinimą (šią deputatę maskviečiai pamilo ir gerai prisimena).

Toliau sekė ryškus ir emocionalus mūsų Ambasadoriaus žodis. Savo gražia, energinga ir įkvėpiančia kalba LR Ambasadorius Maskvoje p. Antanas Vinkus, kvietė lietuvius vienytis, veikti sutartinai ir palaikyti Lietuvos valstybės siekius.Reikia pasakyti, kad vienybės klausimas ypač aktualiai nuskambėjo mūsų diasporoje. Ir Ambasadorius kalbėjo ne šiaip sau.

Toliau pirmininkaujantis žodį suteikė Maskvos Tautybių namų Pirmininko pavaduotojui Anatolijui Kaconiui. Gražius sveikinimo žodžius tarė mūsų seni bičiuliai iš draugiškų tautinių bendrijų - Latvių bendrijos pirmininkas Janis Dambitis, Estų bendrijos pirmininkas Michkel Maran, Baltarusių bendrijos pirmininko pavaduotojas Romanas Červoncevas. Maloniausia buvo tai, kad neapsiribota oficialiais sveikinimais. Mūsų Ambasadorius su humoru reagavo į kiekvieną pasveikinimą, pagal situaciją linksmai replikuodamas estų, latvių, baltarusių kalbomis. Nuotaika buvo jauki, šilta.

Meninę dalį gražiai vedė du konferansje Laima Soldatova ir Mykolas Orbakas. Ponas Mykolas Bendrijoje yra labai gerbiamas, jis ne tik cirko artistas. Su teatro mėgėjais jis pastatė jau tris spektaklius, paskutinis iš jų pjesė pagal Antoine de Saint-Exupery pasaką Mažasis princas. Epizodas iš to spektaklio buvo parodytas ir per šią šventę.

Raimonda Klimavičiūtė ir Vilma Kutavičiūtė atliko neįprastą, paslaptingą melodeklamacija pagal poeto Mačernio eiles - dvi gyvenimo puses arba du veidus jaunuolės ir suaugusios. Lietuviams gerai pažįstamas poetas, vertėjas ir žurnalistas Jurijus Jefremovas skaitė lietuviškus eilėraščius ir jo atliktus vertimus į rusų kalbą.

Įvairių žanrų atlikėjų buvo nemažai. Maskvos konservatorijos muzikantai atliko rusų ir lietuvių klasikų kūrinius, lietuvių liaudies dainas. Puikiai nuskambėjo M.K.Čiurlionio Preliudai džiazo stiliumi (vadovas Denisas Grockis).

Koncertas baigėsi džiaugsmingu akordu visų mėgstama daina Žemėj Lietuvos, kurią, akompanuojant Denisui Grockiui, pakiliai dainavo visi šventės dalyviai.

Mūsų sambūrį pagerbė kultūros atašė p. Juozas Budraitis.

Po meninės dalies svečių laukė gražiai serviruoti šventiniai stalai. Kipro Mažeikos komanda puikiai suveikė visuose lygiuose.

Maskvos lietuvių bendrija pabudo iš sąstingio, sukruto. Tikimės ir ateityje puikių renginių, apčiuopiamų veiklos rezultatų.


Publika šį kartą buvo ypač gausi


KiprasMažeika skaito šventinius sveikinimus.


Baltarusių bendrijos vicepirmininkas Romanas Červoncevas ir LR Ambasadorius Antanas Vinkus.


Gniesinų muzikos akademijos džiazo meistrai.


Groja pianistas Denisas Grockis.


Mažytė Nijolė deklamuoja J.Marcinkevičiaus eilėraštį.


Epizodas iš Mažojo princo (A.de Saint-Exupery).


Laima Soldatova ir Mykolas Orbakas veda koncertą.

Atgal

Hosted by uCoz