Atgal

Marija Zavjalova

Mokslininkai vėl rinkosi J.Baltrušaičio namuose...

Lietuvos Respublikos ambasadoje Rusijos Federacijoje, ,,Jurgio Baltrušaičio namuose" atnaujintas konferencijų ciklas, skirtas Jurgiui Baltrušaičiui. Pirma šio ciklo konferencija įvyko 1998 metais ir buvo skirta Lietuvos diplomatijos 80-mečiui ir Jurgio Baltmšaičio 125 metų jubiliejui. Sekanti, 1999 m. konferencija buvo pašvęsta dviem Baltrušaičiams: Baltrušaičiui tėvui ir Baltrušaičiui sūnui - žymiam menotyrininkui, Vakarų meno specialistui. Trečioji, 2000 metų konferencija buvo skirta menų sintezei ir vadinosi "Penki jausmai" (rusiškai - «Чувств простая пятерица»).

Po ilgos pertraukos graži tradicija vėl tęsiasi ir 2005 m. gegužės 25 d. Jurgio Baltrušaičio namuose įvyko eilinė konferencija ,,Jurgis Baltrušaitis. Kasmetiniai skaitymai.

I: Simbolizmas ir postsimbolizmas". Nuo šiolei  bus stengiamasi J. Baltrušaičio skaitymus rengti kasmet. Konferencijoje dalyvavo pranešėjai iš Lietuvos, Rusijos, Italijos, Amerikos.

Renginį atidarė Lietuvos Respublikos kultūros atašė Rusijos Federacijoje Juozas Budraitis, Lietuvos Respublikos ambasados Rusijos Federacijoje įgaliotasis ministras Vytautas Pinkus ir Rusijos profesorius N.A. Bogomolovas. Atidarymo metu buvo pristatyta Valstybinio literatūrinio muziejaus ekspozicija, skirta Jurgiui Baltrušaičiui. Joje buvo pateiktos medžiaga (laiškai, leidiniai, nuotraukos), vienaip ar kitaip susijusios su poeto veikla Rusijoje. Kartu su J. Baltrušaičio kabinetu, kur saugomi kai kurie asmeniniai poeto daiktai ir jo portretai, tai sudarė savotišką praeito amžiaus atmosferą.

Konferencija prasidėjo išsamiu apžvalginiu pranešimu apie tų laikų kūrybos ir meno tendencijas ir kontekstą, kuriame gyveno ir dirbo J. Baltrušaitis. Šį pranešimą skaitė žymus Rusijos ir JAV mokslininkas, baltistas, akademikas Viač.Vs. Ivanov. Po to apie metaforinius simbolius J. Baltrušaičio kūryboje papasakojo savo pranešime Lietuvos literatūrologė Viktorija Daujotytė. Faktologinę medžiagą, susijusią su J. Baltrušaičiu, pristatė Sankt-Peterburgo A.S. Puškino namų darbuotojas profesorius A.V. Lavrovas (,,J. Baltrušaifis - vertėjas. Pagal Puškino namų Rankraščių skyriaus medžiagą") ir Pasaulinės literatūros instituto darbuotojas, profesorius N. V. Kotreliovas     (,,J. Baltrušaičio susirašinėjimas su A. Djakonovu"). Paskutinis pranešėjas atrado didžiulį     J. Baltrušaičio laiškų pluoštą, kurį ketina išleisti atskiru leidiniu. Įdomų J. Baltrušaičio kūrybos rakursą savo pranešime atskleidė profesorius Stefano Garzonio iš Florencijos (Italija). Jis pasakojo apie suvokimo problemą Jurgio Baltrušaičio itališkuose vertimuose. Pabaigoje specialistai iš Lietuvos Dalia Čiočytė ir Gediminas Mikelaitis aptarė J. Baltrušaičio lyrikos ypatumus (jų pranešimų pavadinimai buvo ,,Žemiškos būties samprata Jurgio Baltrušaičio lyrikoje" ir ,,Vertybių vertikalė J. Baltrušaičio kūryboje"). Apibendrindamas konferencijos turinį profesorius N.V. Kotreliovas pasakė, kad nežiūrint  nedidelio pranešimų kiekio, konferencija buvo labai sodri ir įdomi, J. Baltrušaičio asmenybė buvo apžvelgta įvairiais aspektais: epochos ir bendravimo su kitais įžymiais meno veikėjais kontekste, laiškuose ir prisiminimuose, kūryboje ir jos vertimuose į kitas kalbas.

Konferencijos pabaigoje nuskambėjo ir paties J. Baltrušaičio poezija. Poetinę programą meistriškai paruošė ir klausytojams pristatė Raimonda Klimavičiūtė bei pianistas Denisas Grockis.                               

Konferenciją koordinavo Lietuvos Institutas (Lietuva).

Atgal

© Redaktorius Antanas Jonkus.

© Tinklapius sudarė Vytautas Tutinas.

Hosted by uCoz