Atgal

Monika Čechova

LIETUVOS VERSLO KLUBAS MASKVOJE

Pradėjo veiklą 2003 m. rugsėjo 8 d. Buvo išrinkta laikina Verslo klubo valdyba, numatyti renginiai 2003 metams. 2003-2004 metais įvyko aštuoniolika Verslo klubo narių susitikimų, buvo pasirašyta steigimo sutartis, patvirtinti laikinieji Verslo klubo įstatai, išrinkta septynių narių valdyba, priimti sprendimai dėl klubo ženklo, interneto puslapio, informacinio lankstinuko kūrimo. Klubo nariai dalyvavo verslo misijose Voroneže, Riazanėje, Permėje, o taip pat įvairia tematika surengtuose seminaruose-diskusijose, susitikimuose, prezentacijose, M.K. Čiurlionio 129-jų metinių minėjime.

Klubo steigimo tikslas yra sudaryti sąlygas Lietuvos ir Rusijos verslininkų bendravimui tarpusavyje, o taip pat su Lietuvos Respublikos Ambasados ir kitų Lietuvos Respublikos bei Rusijos Federacijos valstybinių institucijų, asocijuotų verslo struktūrų atstovais, kultūros veikėjais, pavieniais verslininkais.

Pagrindinės Klubo veiklos gairės yra bendrų Klubo narių interesų atstovavimas ir gynimas, susitikimų su žymiais politikais, kultūros veikėjais ir verslo atstovais rengimas, prekybos ir verslo ryšių tarp Lietuvos bei Rusijos vystymas, Lietuvos įvaizdžio palaikymas ir jo stiprinimas.

Klubo nariais gali būti Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre įregistruoti ūkio subjektai, jų dukterinės įmonės, bendros su Lietuvos kapitalu įmonės, fiziniai asmenys, atstovaujantys Lietuvos gamintojus ir/ar paslaugų teikėjus, Rusijos Federacijos ūkio subjektai, investavę į Lietuvos ekonomiką bei vykdantys veiklą Lietuvoje ar kitaip susiję su Lietuvos ekonomika; trečiųjų šalių piliečiai, įmonės ar organizacijos taip pat turi teisę tapti Klubo nariais su sąlyga, jei vykdo ūkinę veiklą Lietuvoje ar kitaip yra susiję su Lietuvos ekonomika.

 

Šiandien Klubą atstovauja trisdešimt viena lietuviško kapitalo įmonės.

LVK Valdybos pirmininkas - LAL gen. atstovas Rusijoje Rimas Kudzmanas, atsakingoji sekretorė - KVJUD atstovė Raimonda Klimavičiūtė.

Lietuvos verslo klubas Maskvoje kviečia ir laukia naujų narių. Informaciją apie Klubą galima gauti telefonais Maskvoje 203 72 00, 203 75 02, faksu - 291 06 63 , bei el. paštu: klaipeda@gol.ru, rimas@LAL.msk.ru.  Taip pat galima rasti informacija interneto svetainėje www.lituanica.ru

 

Atgal

 

© Redaktorius Antanas Jonkus.

© Tinklapius sudarė Vytautas Tutinas.

Hosted by uCoz