Atgal

Antanas Jonkus

Lietuviai suruošė turizmo šventę Maskvoje.

 

2007.Spalis

 

Rugsėjo 27-oji tarptautinė Turizmo diena. Kultūrinė turizmo reikšmė nekelia abejonės:  padėdamas pažinti vienas kitą turizmas suartina  tautas, etnines grupes, kultūras. Todėl daugelyje kraštų ta diena buvo minima. Apie ją kalbėjo net Vatikano radijas.

Lietuvos turizmo operatoriai neapsiribodami vien žodžiais, surengė savo kolegoms maskviečiams tikrą šventę. Iniciatorėmis čia buvo Lietuvos turizmo centro vadovė Birutė Nenartavičiūtė, Druskininkų kurorto municipaliteto atstovybės direktorė Monika Čechova. Šventėje dalyvavo taip pat Balt-turo generalinė direktorė Irena Baltrūnienė. Ne juokas buvo surinki beveik šimtą turistinių įstaigų, turizmą aptarnaujančių transporto firmų atstovų. Reikėjo paruošti šventės programą, lietuviškų maisto gaminių (kad ir nedidelę) mugę bei organizuoti vaišes.

Per taip vadinamą oficialiąją  šventės dalį (iš tikrųjų tai buvo ne oficialus, bet dalykinis pokalbis) su Maskvos turizmo darbuotojais pakalbėjo komercijos atašė Vitalijus Baranauskas, Lietuvių verslo klubo Maskvoje pirmininkas Robertas Jankus. Apie  Druskininkus, balneologinio kurorto ypatybes, apgyvendinimo sąlygas  išsamiai papasakojo Algirdas Rimgaila. Naujų turistinių autobusų savybes pademonstravo Ollex firmos atstopvas.

Pokalbis buvo, aišku, paprastas. Didžiajai daliai rusų gyventojų didelę įtaką daro televizija, apskritai žiniasklaida. Pagal Birutės Nenartavičiūtės išsireiškimą (išsakytą kita proga), nuomonių bangos prasideda tuomet, kai televizija bei radijas pradeda intensyviai pranešinėti apie verčiamą paminklą ar kitus rezonansinius įvykius. Mūsų atstovams teko aiškinti, kad Lietuvos kasdienybėje viskas ramu, antirusiškų nuotaikų nėra, o turistai iš Rusijos yra laukiami svečiai.

Reikalinga ir bendro pobūdžio informacija. Kartais tenka žmonėms aiškinti, kad Lietuvos sostinė yra ne Ryga, o Vilnius, kad balneologinis kurortas Druskininkai yra ne prie jūros ir t.t. Todėl šventės ruošėjai parūpino Maskvos turizmo operatoriams gausią literatūrą apie poilsį Lietuvoje tai ir puiki knygutė rusų kalba Litva, ir įvairiausi lankstinukai.

Turizmo darbuotojai pokalbį tęsė ir kitoje salėje, kur buvo gražiai serviruotas stalas su gardžiais užkandžiais ir vynu.

Kol svečiai gardžiavosi skanėstais, Monika Čechova skelbė viktorinos nugalėtojus, o  Birutė Nenartavičiūtė jiems įteikinėjo saldžius prizus su užrašu Tioplyj privet iz Litvy.

Atskirai  paminėti verta ir lietuviškų prekių mugę. Ant trijų prekystalių puikiai atrodė: gražiai išleista M.K.Čiurlionio paveikslų knyga rusų kalba, dekoratyviniai stiklo dirbiniai (Rudupio firma) ir didžiulis prekystalis su lietuviškais sūriais bei šakočiais. Prekybos eiga kaip tik ir parodė, kaip versle reikalinga informacija: aktyviausiai Maskvos publika pirko lietuviškus sūrius, nes apie jų kokybę daugelis yra informuoti (priedo, jie buvo gražiai supjaustyti ir įpakuoti). Į mūsiškių taip mėgstamus šakočius maskviečiai nekreipė dėmesio, nes dauguma apie juos nieko nežino. Gi vietiniai lietuviai noriausiai pirko šakočius. Neturėjo didesnės paklausos ir Čiurlionio reprodukcijos (gal dėl solidžios kainos).

 

Komercijos atašė  prie Lietuvos Respublikos ambasados Rusijoje

Vitalijus Baranauskas.

Turizmo operatorių pasitarimas salėje.

Lietuvos turizmo informacijos centro darbuotoja Monika Čechova

skelbė viktorinos nugalėtojus.

Lietuvos turizmo informacijos centro vadovei Birutei Nenartavičiūtei

malonu buvo įteikti prizus.

Prizą gauti visada malonu.

Latvijos turizmo biuro Maskvoje direktorė Sabine Štelmane.

Prie vaišių stalo.

Lietuviški sūriai.

Firmos Rudupys stiklo dirbiniai.

 

Atgal

Redaktorius Antanas Jonkus.

Tinklapius sudarė Vytautas Tutinas.

Hosted by uCoz