Atgal

 Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas

Prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

 

Užsienio lietuvių bendruomenėms  

Užsienio lietuvių bendrojo lavinimo mokykloms

  2007-05-28 Nr. 9.1.-S-470

DĖL informacijos abiturientams apie paramos teikimą

Informuojame, kad Carol Martin Gruodis atminimo švietimo fondas numato skirti stipendijas gabiems socialiai remtiniems jaunuoliams. Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau Departamentas) prašo užsienio lietuvių bendruomenių pirmininkų ir užsienio lietuvių bendrojo lavinimo mokyklų vadovų bendradarbiauti pirmajame pretendentų atrankos etape.

Siunčiame Jums stipendijos paraiškos formą bei Carol Martin Gruodis atminimo švietimo fondo vardinių stipendijų skyrimo nuostatus. Maloniai prašome su šiais dokumentais supažindinti visus bendruomenių ir mokyklų abiturientus, ketinančius 2007-2008 mokslo metais stoti į Lietuvos valstybines aukštąsias mokyklas.

PRETENDUOTI į fondo skiriamas stipendijas gali jaunuoliai, kurie atitinka Fondo nuostatose keliamus reikalavimus:

    yra gerai arba labai gerai baigę vidurinę mokyklą arba gimnaziją;

    yra dalyvavę gyvenamosios šalies arba Lietuvos mokslo olimpiadose, konkursuose bei tarptautiniuose menų konkursuose;

    gyvena šeimose, kuriose vienam šeimos nariui tenka mažiau nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį, ir gavo nemokamą maitinimą mokykloje.

PRETENDENTŲ ATRANKOS terminai:

1.      Pretendentai iki liepos 13 d. asmeniškai arba siunčiamu registruotu laišku (adresas: T. Kosciuškos g. 30, LT-01100 Vilnius) turi pateikti Departamentui:

    užpildytą Fondo paraiškos formą (2 priedas) ir nurodytus dokumentus: Brandos atestato ir jo priedo kopiją, patvirtinimą apie dalyvavimą gyvenamosios šalies arba Lietuvos olimpiadose, konkursuose bei tarptautiniuose menų konkursuose arba ten gauto diplomo kopiją, socialinio darbuotojo, tikrinusio šeimos buities sąlygas, surašyto tyrimo akto kopiją;

    laisvos formos laišką, kuriame turi būti pagrindžiamas noras studijuoti;

    mokyklos direktoriaus arba bendruomenės pirmininko rekomendaciją.

2.      Departamentas iki liepos 31 d., vadovaudamasis Fondo nuostatais, atrenka ir teikia Fondui pasiūlymus dėl 1-2 pretendentų stipendijai gauti su visais reikiamais dokumentais.

3.      Departamentas informuoja pretendentus apie įvykdytą atranką iki liepos 31 d.

4.      Departamento atrinkti pretendentai iki rugpjūčio 4 d. Fondui pateikia pažymą apie įstojimą į aukštąją mokyklą.

5.      Fondo direktorių taryba galutinai atrenka ir skiria stipendijas. Apie stipendijų skyrimą informuoja iki rugpjūčio 24 d.

 

Papildomos informacijos kreiptis į Departamento Užsienio lietuvių skyriaus lituanistinio švietimo poskyrio vyriausiąją specialistę Aušrą Dumbliauskienę taip pat į Carol Martin Gruodis atminimo švietimo fondo Valdybos narį Vidmantą Venckūną (UAB Omnitel, Vytenio g. 18, LT-2600 Vilnius, tel. +370 5 212 10 44, el.paštas v.venckunas@omnitel.net).

 

PRIDEDAMA:

1. Carol Martin Gruodis atminimo švietimo fondo vardinių stipendijų skyrimo nuostatai.

2. Paraiškos forma.

 

Pagarbiai,

 

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

pavaduojantis generalinį direktorių

Stanislav Vidtmann

 

Kodas 188708562

T. Kosciuškos g. 30

LT01100 Vilnius

www.tmid.lt

Tel.

Tel./faks.

El. paštas:

(8~5) 261 3049

(8~5) 261 9431

info@tmid.lt

AB Vilniaus bankas

Banko kodas 70440

A.s. LT147044060003862095

 

Atgal

Redaktorius Antanas Jonkus.

Tinklapius sudarė Vytautas Tutinas.

Hosted by uCoz