Atgal

Kovo 11-ji!

 

Nacionalinės šventės  ir atmintinos dienos yra skirtos tam, kad prisimintume svarbius Tautos istorijos įvykius, kad mes patys aktyviai įsijungtume į tautos gyvenimą.

Kovo 11 ji Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

(vasario 16 ją šventėme Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną).

Senoji Lietuvos Valstybė, karaliaus Mindaugo Lietuva, sukurta XIII amžiuje, XVIII a. pabaigoje germanų ir slavų buvo pavergta. 1918 m. Lietuvos valstybingumas atkurtas po 110 metų rusų priespaudos, kuomet buvo bandoma sunaikinti lietuvių tautą ir lietuvių kalbą nuožmia rusifikacija. 1831, 1863 ir 1905 m. sukilimai prieš carinę priespaudą rodė tautos gyvastį ir artino išsipildymo valandą.

Sovietmečiu ši nacionalinė šventė buvo draudžiama, ją švenčiantieji persekiojami.

Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos

A K T A S

DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMOS VALSTYBĖS ATSTATYMO

 

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, reikšdama tautos valią, nutaria ir iškilmingai skelbia, kad yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suvereninių galių vykdymas, ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė.

Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės aktas ir 1920 m. gegužės 15 d. Steigiamojo seimo rezoliucija dėl atstatytos Lietuvos demokratinės valstybės niekada nebuvo nustoję teisinės galios ir yra Lietuvos valstybės konstitucinis pamatas.

Lietuvos valstybės teritorija yra vientisa ir nedaloma, joje neveikia jokios kitos valstybės konstitucija.

Lietuvos valstybė pabrėžia savo ištikimybę visuotinai pripažintiems  tarptautinės teisės principams, pripažįsta sienų neliečiamumą, kaip jis suformuluotas 1975 metų Europos saugumo ir bendradarbiavimo pasitarimo Helsinkyje Baigiamajame akte, garantuoja žmogaus, piliečio ir tautinių bendrijų teises.

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba kaip suvereninių galių reiškėja šiuo aktu pradeda realizuoti visą valstybės suverenitetą.

 

Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos pirmininkas V.Landsbergis

Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos sekretorius L.Sabutis

 

Vilnius, 1990 m. kovo 11 d.

 

Atgal

Redaktorius Antanas Jonkus.

Tinklapius sudarė Vytautas Tutinas.

Hosted by uCoz